Zorgen voor een robuust bodem- en grondwatersysteem

Als provincie staan we voor een aantal grote maatschappelijke opgaven, zoals de transitie naar een duurzame energievoorziening, een robuuste en toekomstbestendige drinkwatervoorziening en een gezonde leefomgeving. Het bodem- en grondwatersysteem kan hier aan bijdragen. We willen de mogelijkheden die de ondergrond biedt op deze thema’s optimaal benutten, zonder het functioneren van het systeem te verstoren. Wij zetten ons dan ook in voor bescherming en een duurzaam en veilig gebruik van de ondergrond.