Indicatoren

Naam indicator

Omschrijving

Streef-waarde

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Doorstroming

Aantal voertuigverliesuren

*

1.085

Openbaar vervoer

Nr. 6 Basisset BBV

Gemiddelde waardering reiziger door alle aspecten OV
Concessie Provincie

>7,5

7,5

>7,5

>7,5

>7,5

>7,5

>7,5

Nr. 6 Basisset BBV

Gemiddelde waardering reiziger voor alle aspecten OV
Concessie Stadsregio

7,5

7,6

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

Percentage bussen dat op tijd vertrekt (minder dan 1 minuut te vroeg en minder dan 3 minuten te laat)

Concessie Provincie

85%

93%

85%

85%

85%

85%

85%

Percentage bussen en trams dat op tijd vertrekt (minder dan 0 minuut te vroeg en minder dan 2 minuten te laat)

Concessie Stadsregio

90%

74% (bus) 73% (tram)

90%

90%

90%

90%

90%

Kostendekkingsgraad

Concessie Stadsregio (excl. Traminfra en -materieel)

64%**

67%

64%

64%

64%

64%

64%

Kostendekkingsgraad

Concessie Provincie

50%

48%

50%

50%

50%

50%

50%

Onveilige locaties

Aantal onveilige locaties provinciale wegen (≥6 meer letselongevallen)

15

***

22

20

18

16

*****

Verkeersgewonden

Aantal ziekenhuisgewonden (ernstig gewonden) in de provincie Utrecht

100

***

111

107

103

100

*****

Verkeersdoden

Aantal verkeersdoden in de provincie Utrecht****

23

***

24

23

23

23

*****

*Aantal voertuigverliesuren is geen sturingsindicator, maar een monitoringsindicator. Daarom geen streefwaarden. Waardes zijn in duizendtallen.
**Streefwaarden voor 2020 alleen dragende net
***Gegevens uit BRON over het jaar 2016 zijn eind 2017 beschikbaar
****Bron: Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland, Rijkswaterstaat
*****De streefwaarden voor het maximaal aantal verkeersdoden en ziekenhuisgewonden zijn afgeleid van de landelijke streefwaarden uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020. Daarom ontbreekt een getalsmatige doelstelling voor 2021. Provinciale doelstelling is dat het aantal verkeersdoden en ziekenhuisgewonden blijft dalen.