Actualisatie nota infrastructurele kapitaalgoederen weg, vaarweg en OV

In 2016 is de nota kapitaalgoederen vastgesteld. Dit is een visie op het beheer van de provinciale infrastructurele kapitaalgoederen op wegen en vaarwegen. In de nota staat hoe en tegen welke kosten de kapitaalgoederen in stand worden gehouden. In 2018 actualiseren wij de nota en breiden deze uit met de assets van het openbaar vervoer.