Uitvoeren projecten programma verkeersveiligheid

Tussen 2015 en 2028 wordt een continue daling van het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden nagestreefd. In het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2015-2018 is vastgelegd dat we inzetten op infrastructuur, educatie/voorlichting en handhaving in combinatie met voorlichting en communicatie. Het accent ligt voor educatie op kwetsbare groepen in het verkeer, dit zijn beginnende bestuurders, jonge en oudere fietsers. Daarnaast zetten we ons in op de proactieve verkeersveiligheidsaanpak - waarbij de risicofactoren voor het ontstaan van ongevallen worden geïdentificeerd - en de acties om de verkeersongevallenregistratie te verbeteren. Dit zijn belangrijke ontwikkelingen om gerichter te kunnen investeren in verkeersveiligheid en om maatregelen af te wegen.