Werken aan verbeteren kwaliteit leefomgeving

In de uitvoering van geluidmaatregelen wordt gehandeld conform het Actieplan Omgevingslawaai. Ook zal in aanvulling op de reguliere maatregelen (bron- en overdrachtsmaatregelen) in 2018 een aantal hoogbelaste woningen van gevelmaatregelen worden voorzien (zie programma 3).

Ook realiseren we in 2018 maatregelen vanuit het programma oversteekbaarheid.