Uitvoeren projecten verbetering spoor

De provincie is met haar regionale partners intensief en pro-actief betrokken bij een aantal verkenningen naar verbeteringen op het spoor op korte, middellange en lange termijn. Voor de lange termijn concentreert dit zich rond het proces Toekomstbeeld OV dat in 2019 tot een gezamenlijke visie van Rijk, regio’s en vervoerders moet leiden voor 2040. Daarnaast lopen er voor de middellange termijn diverse corridorstudies (Utrecht – Harderwijk, Utrecht – Leiden, Utrecht – Almere, Utrecht – Arnhem) om samen met Rijk, spoorsector, gemeenten en andere regio’s te onderzoeken hoe de dienstregeling zich (al of niet stapsgewijs) kan verbeteren.
Daarnaast werken we ook in 2018 met Prorail samen rondom het thema overwegen. Er zijn diverse projecten in de provincie waarbij overwegen worden vervangen door tunnels, maar er is ook specifieke aandacht voor de zogenaamde Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO’s).
Daarnaast werken we in 2018 verder aan projecten als de vernieuwing van stationsgebied Driebergen-Zeist.