Versterken beleidsstrategie en governance mobiliteit

In 2018 komen we tot een integraal Mobiliteitsplan. Ook werken we met het Rijk en regionale partijen samen aan perspectieven en programma's voor de bereikbaarheidsopgaven voor korte tot lange termijn. Verder werken we aan de doorontwikkeling van het regionaal openbaar vervoer.