Opstellen Meerjarenprogramma beheer en onderhoud (MOP)

In 2018 stellen wij een meerjarenprogramma beheer en onderhoud (MOP) op. Hierin geven wij aan conform welke maatstaven wij de assets onderhouden en welk onderhoud de komende periode verwacht wordt, inclusief de geraamde kosten en dekking hiervan.