Verder uitvoeren project Uithoflijn en andere tram en OV projecten

In 2018 zal veel ook in het teken staan van de komst van de Uithoflijn. De gevolgen zullen meegenomen worden in een nieuw meerjaren beheer- en onderhoudsplan. We werken verder aan de vernieuwing van de tramremise. Ook zal in 2018 de aanbesteding opgestart worden van het project vernieuwing trambaan dat het bestaande tramsysteem vernieuwd.