Verbeteren doorstroming (provinciaal) wegennetwerk

In 2018 wordt de zuidelijke randweg Woerden (BRAVO 3) gerealiseerd en in gebruik genomen. We starten, na besluitvorming eind 2017, samen met de betrokken partijen met de voorbereiding van de realisatie van de verkeersmaatregelen Bunnik-Houten, inclusief een aansluiting vanaf de provinciale weg N421 op de A12 richting Arnhem.

Verder werken we de varianten uit om de doorstroming op en leefbaarheid langs de oostelijke rondweg Veenendaal te verbeteren en wordt de realisatie van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) verder voorbereid.

In 2018 voeren wij diverse verkenningen uit om de bereikbaarheid en doorstroming op het provinciale wegennetwerk te verbeteren. Het gaat hierbij onder andere om het programma Toekomst N201 om op integrale wijze maatregelen voor de toekomstbestendigheid van de N201 te onderzoeken, mede in relatie tot het MIRT onderzoek oostkant Amsterdam. Ook doen we onderzoek naar de aansluitingen op het hoofdwegennet, waaronder de aansluiting van de N230 op de A2. Dit laatste project is één van de versnellingsprojecten; een lijst van 10 knelpunten die wij versneld willen oplossen. In 2018 nemen wij per project een besluit.

Provinciale wegen pakken we met de trajectaanpak integraal aan. We hebben gepland om in 2018 15 nieuwe trajectstudies op te starten en verwachten 10 (lopende) trajectstudies af te ronden.
Ook voeren we in 2018 op 5 trajecten groot onderhoud uit, waarvoor in 2017 een quick scan is uitgevoerd.