Uitvoeren U Ned

Als invulling van de BO MIRT afspraken van het najaar 2016 is in 2017 een Plan van Aanpak voor de programma aanpak Gebiedsverkenning Utrecht Oost (GUO) vastgesteld. Het plan van aanpak ordende de werkzaamheden voor de eerste fase van de programma aanpak GUO. Het doel van de eerste fase is om voor het BO-MIRT 2017 een adaptief gebiedsgericht programma vorm te geven, waarin alle activiteiten in samenhang worden bezien en afgestemd. In het programma staat een adaptieve ruimtelijke economische verstedelijkingsopgave in relatie tot de bereikbaarheid voor de regio Utrecht centraal.
De BO MIRT-besluitvorming in het najaar van 2017 markeert de start van de tweede fase van de programma aanpak GUO dat verder gaat onder de naam U Ned. De ambitie van de regio is dat met het BO-MIRT 2017 wordt vastgelegd dat er in 2018 wordt samengewerkt aan een Rijksprogramma met nationaal belang waarin een gezamenlijk perspectief (2040) wordt ontwikkeld voor de urgente ruimtelijke-economische opgave en de daarmee samenhangende bereikbaarheidsopgave.
Voor de korte en middellange termijn wordt er in 2018 verder gewerkt met verschillende partners aan programma’s als de Netwerksamenhang USP Korte Termijn, Beter Bereikbaar Utrecht-Oost (BBUO), Minder Hinder (Ring Utrecht) en het Actieprogramma voor slimme en duurzame mobiliteit 2018-2020 (vervolg Beter Benutten).