Inzetten op zero emissie in OV

In 2018 komen we met een plan van aanpak hoe verder te gaan met de implementatie van Zero Emission, met een mogelijke vervolgstap bij de vervanging van bussen in 2019.