Zorgdragen voor veilig en goed doorstromend verkeer over (water)weg en voor fiets

In 2018 zetten we stevig in op het verbeteren van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en doorstroming op het provinciale wegennetwerk.