Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten

De essentie van ons mobiliteitsbeleid is een goede bereikbaarheid van deur tot deur in een gezonde en verkeersveilige omgeving. Dit maakt onze provincie een aantrekkelijkere vestigingsplaats, het versterkt de economie en het bevordert een duurzame leefomgeving. Dit is vastgelegd in het mobiliteitsplan. Het ontlasten van OV Terminal Utrecht Centraal en het bereikbaar houden van Utrecht Science Park (USP) voor alle vervoermiddelen zijn daarbij speerpunten.