Exploitatie

Bereikbaarheid

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Personeelslasten

21.640

12.706

13.634

13.897

9.322

9.322

Materiële lasten

340.939

230.789

272.762

176.435

214.211

171.942

Lasten

362.579

243.495

286.396

190.332

223.533

181.264

Baten

358.788

187.144

150.394

152.029

29.084

23.073

Baten

358.788

187.144

150.394

152.029

29.084

23.073

Saldo van dit programma

3.791

56.351

136.002

38.303

194.449

158.191

Stortingen in reserves

133.086

53.457

8.792

55.121

-729

24.290

Onttrekkingen aan reserves

75.737

21.831

55.104

4.014

13.267

2.028

Beslag op de algemene middelen

61.140

87.977

89.690

89.410

180.453

180.453