Opstellen beheerplan assets

Per asset (of clusters van assets) stellen wij een beheerplan op met een nadere concretisering van de te nemen maatregelen op het gebied van beheer en onderhoud.