Werken aan smart mobility

De ambitie is om mee te doen in de nationale kopgroep bij de ontwikkeling van een regionaal Smart Mobility programma. Het budget dat voor 2018 beschikbaar is kan gezien worden als een startbudget om tot dit programma te komen.
Op het ogenblik is er sprake van een internationale technology push. Voor 2018 is het belangrijk dat de bestaande infrastructuur op het gebied van ICT op orde is. Zo worden VRI’s steeds intelligenter gemaakt en moet de provincie klaar staan voor communicatie tussen verkeerscentrales en de individuele automobilist. Hiervoor is de data op orde. Dit vraagt tevens om samenwerking en afspraken met andere wegbeheerders en het Rijk. Daarnaast heeft de markt een belangrijke rol. De komende jaren zullen steeds meer diensten op het gebied van mobiliteit worden ontwikkeld. Dit vraagt om een herijking en positionering van de rol van de overheid. De provincie neemt proactief deel aan de gesprekken met andere wegbeheerders en de markt om tot een constructieve samenwerking te komen, zoals bijvoorbeeld via deelname in het programma i-Centrale.
Tenslotte ontwikkelen we mee aan nieuwe diensten. Dit doen we zowel regionaal, nationaal als Europees. Hierbij valt te denken aan diensten op het gebied van goederenvervoer, Mobility as a Service, Talking Traffic, waarbij de auto steeds meer een bron wordt van informatie voor het wegbeeld, het Europese project Intercor en Urban Strategy. Specifieke inzet van Smart Mobility levert een bijdrage aan de oplossing voor doorstroming en veiligheid, zoals op de N201 en de westelijke ontsluiting Amersfoort. In het programma Binnenstedelijke Ontwikkeling (programma 1) pakken we waar mogelijk kansen om Smart Mobility toe te passen in gebiedsontwikkelingsprojecten.