Uitvoeren gebiedsgerichte projecten

Het tot 2020 lopend programma VERDER is gericht op de verbetering van de bereikbaarheid voor OV, fiets en auto tussen de economische kerngebieden in de provincie. Het gaat daarbij om kortere reistijden en een betere betrouwbaarheid. In 2018 leveren we maatregelen op uit het regionale VERDER pakket en bereiden we de uitvoering van de resterende maatregelen voor.

Het programma Regionaal Verkeersmanagement (RVM) is onderdeel van het VERDER programma. Van 2015 t/m 2019 verbetert de Provincie Utrecht (als regievoerder van regio Midden Nederland) samen met haar partners het verkeersmanagementsysteem op het gebied van techniek, processen en organisatie. De provincie heeft het beheer van dit systeem -de uitvoering van operationeel regionaal verkeersmanagement- overgedragen aan de regiopartners en voert zelf de regie. In 2018 starten wij een verkenning over voor hoe we na 2019 met RVM om willen gaan, mede in relatie tot smart mobility.

Het programma Beter Benutten Vervolg heeft tot doel de bereikbaarheid in de regio Midden Nederland te verbeteren door bestaande infrastructuur beter te benutten. Het bestaat uit 32 projecten die Rijk, regio en bedrijfsleven gezamenlijk uitvoeren. De Provincie Utrecht draagt bij aan 27 van de projecten en is de ontvanger van de Rijksbijdrage. Het programma richt zich op 10% reistijdverbetering bij knelpunttrajecten in de spits. Dit programma wordt beëindigd per eind 2017. Inzet is de samenwerking voort te zetten in de vorm van een korte termijnprogramma (2018-2021). Hierover worden in het BO-MIRT eind 2017 afspraken gemaakt. In 2018 werken we dit programma samen met regionale partners verder uit en stellen dit nieuwe programma vast, waarna deze in de jaren daarna adaptief geïmplementeerd zal worden.