Exploitatie

Landelijk gebied

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Personeelslasten

13.774

8.952

9.052

9.309

9.309

9.309

Materiële lasten

64.573

52.739

43.024

88.649

32.393

31.710

Lasten

78.347

61.691

52.076

97.958

41.702

41.019

Baten

43.084

10.746

3.100

5.948

2.971

-612

Baten

43.084

10.746

3.100

5.948

2.971

-612

Saldo van dit programma

35.262

50.945

48.976

92.010

38.731

41.631

Stortingen in reserves

24.422

110

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

34.948

7.118

9.177

52.022

-757

2.143

Beslag op de algemene middelen

24.736

43.937

39.799

39.988

39.488

39.488