Vergunningen verlenen en populaties beheren

In een drukbevolkte provincie als de onze is het essentieel dat we het beschermen van de natuur zorgvuldig afwegen tegen andere belangen. Daarom besteden we in ons natuurbeleid expliciet aandacht aan de balans tussen natuurbescherming en ruimtelijke en economische ontwikkelingen (zie pijler 5 van de Natuurvisie). Ons uitgangspunt daarbij is dat we de verschillende belangen waar mogelijk combineren waarbij we in een vroeg stadium met de verschillende belanghebbenden in gesprek treden.