Realiseren snel internet

De provincie Utrecht faciliteert snel internet in het buitengebied omdat zij het voor de leefbaarheid en vitaliteit van het landelijk gebied belangrijk vindt dat alle bewoners en bedrijven toegang hebben tot snel internet. In de provincie Utrecht zijn er 14.000 adressen die niet over snel internet beschikking (onderzoek provincie Utrecht 2016). In 2017 zijn in vrijwel alle gemeenten in Utrecht interessepeilingen uitgevoerd onder inwoners in het buitengebied. Wanneer meer dan 50% van de inwoners aangeeft interesse te hebben, kunnen we marktpartijen verleiden om in deze gebieden aan de slag te gaan met de voorbereidingen voor (vraagbundeling) en/of realisatie van de snelle internetnetwerken. In 2018 zetten we in op het uitvoeren van vraagbundeling en uitrol van voor snel internet in meer dan de helft van de Utrechtse gemeenten. Het streven is om eind 2019 op alle adressen in de provincie Utrecht aanbod van snel internet door een marktpartij beschikbaar te hebben.