In beeld brengen van de natuurkwaliteit

In 2018 leveren wij het Supplement Monitoring en bijsturing op. Het plan brengt in kaart wat we al doen en stelt de nieuwe verplichtingen vast en integreert deze. Waar mogelijk zal aansluiting gezocht worden bij bestaande inventarisatie- en monitoringsprogramma’s. Monitoring en rapportage stemmen we af op de verschillende (nieuwe) informatiebehoeften. Het plan geeft verder handvatten om tussentijds bij te kunnen sturen.