Maatschappelijke betrokkenheid versterken

De vergroeningsprojecten in de leefomgeving Groen aan de buurt/Voucherregeling Beleef en Bewonder, Groen doet Goed en de prijsvraag Groene Kroon waren in 2017 succesvol. Vanwege dit succes willen we in 2018 doorgaan met het initiëren van vergelijkbare projecten, die de maatschappelijke betrokkenheid bij de natuur vergroten.

In het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug werken we aan het versterken van de status en uitbreiding van het Nationaal Park naar de hele Utrechtse Heuvelrug. Tot 2018 wordt hard gewerkt aan het samenbrengen van de bestaande en nieuwe partners, en het delen van de verschillende ambities en ontwikkelingen ten aanzien van natuur, landschap en erfgoed, recreatie en beleving in een Uitvoeringsprogramma. In 2018 wordt de intentie van alle partners omgezet in positieve besluitvorming binnen de eigen gelederen. Het Sturingsmodel voor het Nationaal Park, inclusief allerlei bijbehorende afspraken treedt vervolgens in werking. Het Nationaal Park vormt dan een integrale koepel, die de belangen van de gebiedspartijen behartigt en waarbinnen de gebiedspartijen samen kijken naar ruimtelijke ontwikkelingen en hun effecten op de voor het Nationaal Park belangrijke thema’s. Ook zetten we in op een gezamenlijke marketing en branding van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug waarbij partners op een krachtige en aantrekkelijke manier bekendheid gegeven aan het Nationaal Park.