Behouden en verbeteren van de kwaliteit van natuur en landschap (biodiversiteit)

Om de Utrechtse natuurwaarden en de daarbij behorende biodiversiteit te behouden en versterken en een duurzame staat van instandhouding van onze aandachtssoorten naderbij te brengen is het niet alleen voldoende om ruimte aan een robuust netwerk van natuurgebieden te bieden. Tegelijkertijd dienen we zorg te dragen voor het op orde brengen van de natuurkwaliteit in onze al bestaande natuurgebieden en daarbuiten. De tweede pijler van ons natuurbeleid richt zich daarom op het treffen van maatregelen die hiervoor zorgen.