Belevingswaarde vergroten

Vanuit het programma Agenda Vitaal Platteland wordt gewerkt aan het vergroten van de recreatieve beleving door onder andere de uitbreiding van het wandelknooppuntennetwerk in het oosten van de provincie en  het vergroten van de bekendheid en benutting van de toeristische overstappunten (TOPs) in de gehele provincie. De uitvoering van het programma Recreatie om de Stad (RodS) wordt gefinancierd vanuit het programmaplan Landelijk Gebied. In het programmaplan Economische Ontwikkeling (onderdeel recreatie) wordt nader ingegaan op de RodS.