Stimuleren gebruik recreatieve voorzieningen en routes

Bij een kwalitatief hoogwaardig vestigingsklimaat horen ook goede recreatievoorzieningen. Wij willen niet alleen zorgen voor voldoende aanbod van recreatiemogelijkheden maar ook voor het optimaliseren van de beleving en het gebruiksgemak van deze voorzieningen. Om dit te bereiken hebben we een daadkrachtige en efficiënte organisatie nodig. Het beleid voor recreatie is vastgelegd in de Visie Recreatie en Toerisme en nader uitgewerkt in de Agenda Recreatie en Toerisme 2016-2019.