Vergroten exposure en versterken voorlichting

Het is belangrijk dat verschillende aspecten van het vraagstuk onderwijs–arbeidsmarkt meer aandacht krijgen. Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van jongeren om voor techniek te kiezen. Een ander voorbeeld is om de voorlichting aan studenten voor een studiekeuze te verbeteren. Daarbij zou (meer) aandacht besteedt kunnen worden aan de kansen op een baan. De provincie wil hierin waar zinvol aanjagen en ondersteunen.