Vergroten innovatiekracht

Door innovatieve bedrijvigheid te stimuleren willen we bereiken dat onze economie concurrerend blijft. We richten ons daarbij op het vinden van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen (Groen, Gezond, Slim). Hierdoor snijdt het mes aan 2 kanten. Als beleidskader hanteren we de Strategische Agenda 2013-2020 van de Economic Board Utrecht (EBU).