Financiering van energieprojecten

Via het provinciale energiefonds zullen energieprojecten gefinancierd worden. Het aantal is afhankelijk van de aanwezigheid en kwaliteit van maatschappelijke initiatieven. Het ontstaan van deze initiatieven wordt door ons gestimuleerd via de zogenaamde aanjaagfaciliteit. Via deze faciliteit worden ondernemers geholpen om een idee door te ontwikkelen tot business case waarvoor financiering verkregen kan worden bij particuliere banken en/of het provinciale energiefonds.