Versterken en ontwikkelen ketens

In 2017 is het stimuleringsfonds leren/werken in Utrecht gestart. Dit fonds moet ertoe leiden dat er een flinke toename ontstaat van het aantal leer-werkplekken in onze regio. In 2018 onderzoeken wij de mogelijkheden om ook als provincie leer-werkplekken te creëren. Wij vinden het belangrijk dat niet alleen leerlingen, maar ook werknemers zich blijven ontwikkelen (leven lang ontwikkelen). Waar nodig zullen wij initiatieven op dit terrein stimuleren en ondersteunen.