Exploitatie

Economische ontwikkeling

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Materiële lasten

11.652

11.493

9.003

7.852

5.803

5.493

Personeelslasten

2.910

1.694

1.803

1.762

1.762

1.762

Lasten

14.562

13.187

10.806

9.614

7.565

7.255

Baten

1.820

1.034

114

63

50

40

Baten

1.820

1.034

114

63

50

40

Saldo van dit programma

12.742

12.153

10.692

9.551

7.515

7.215

Stortingen in reserves

4.024

-

122

622

-

-

Onttrekkingen aan reserves

4.497

3.369

650

-

-

-

Beslag op de algemene middelen

12.270

8.784

10.164

10.173

7.515

7.215