Herstructurering bedrijventerreinen

Door de economische groei neemt de vraag naar bedrijventerreinen en bedrijfsgebouwen sterk toe. Om deze vraag zoveel mogelijk op bestaande terreinen te faciliteren, ondersteunen wij gemeenten en bedrijfsleven bij de herstructurering van deze terreinen. De Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (zie Verbonden Partijen) speelt daarbij een belangrijke rol als investeerder en als adviseur.