Indicatoren

Naam indicator

Omschrijving

Streef-waarde

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Innovatie

Multiplier op innovatieprojecten (EBU)

3

3

3

3

3

3

3

Internationale acquisitie

Aantal gerealiseerde investeringsprojecten per jaar

10

19

10

15

10

10

10

Accommoderen en recreatiedruk om de stad

Aangelegd recreatieterrein rond Utrecht (RodS) in ha

170

106

106

106

170

Energieneutraliteit

Nr. 3 Basisset BBV

Totale productie van hernieuwbare energie in PJ per provincie

4,41

NB

2,9

3,2

3,5

3,9

4,4

Bruto Regionaal Product

Nr. 7 Basisset BBV

Percentage toename van het Bruto Regionaal Product (BRP) ten opzichte van het voorgaande jaar

1,8%2

NB

-

1,8

1,8

1,8

1,8

Werkgelegenheid

Nr. 8 Basisset BBV

Percentage bruto arbeidsparticipatie (werkgelegenheid) ten opzichte van de totale beroepsbevolking

73%3

72,5

-

73

73

73

73

Energiebesparing

Energiebesparing per jaar

5%

-2,1%

5%

5%

5%

5%

5%

Aandeel duurzame energie

Aandeel ten opzichte van energieverbruik

5% in 2020

100% in 2040

NB

3,3%

3,9%

4,6%

5,3%

6,2%

Opgestelde vermogen windmolens

Totaal vermogen op grondgebied provincie

65,5 MWe in 2020

25

34

34

34

34

65,5

Toelichting:
1 De totale productie duurzame energie is een verplichte indicator en vervangt de indicator voor “toename productie voor duurzame energie”. De streefwaarde voor beide indicatoren is hetzelfde:  toename van 11% per jaar.
2 De streefwaarde van 1,8% is gebaseerd op de landelijke prognose van het Centraal Planbureau (bron: Actualisatie Middellangetermijnverkenningen 2018-2021, CPB 2017)
3 De streefwaarde van 73% is gebaseerd op het gemiddelde van de periode 2010-2016 (bron: CBS)