Ontwikkelruimte voor geothermie en zonnevelden

Eind 2017 zal duidelijk zijn in welke mate wij ondersteuning kunnen bieden voor bodemonderzoek dat meer zekerheid moet geven over de potentie van diepe en ultradiepe geothermie in onze provincie. Dit is afhankelijk van het verkrijgen van subsidies van de Europese Unie (Geothermica) respectievelijk de Europese Investeringsbank (ELENA). Hierover is bij publicatie van deze begroting nog geen duidelijkheid. Bij de ontwikkeling van geothermie werken wij samen met de gemeente Utrecht, waarbij wij primair verantwoordelijk zijn voor kennismanagement, financiering en lobby. De gemeente voert regie op omgevingsmanagement en communicatie.

In 2018 willen wij de eerste ervaringen opdoen met de aanleg van minimaal één groot zonneveld (orde grootte 10-40 ha) in onze provincie. Deze ervaring moet ons leren welke rol wij spelen bij de besluitvorming door de gemeente die verantwoordelijk is voor het bestemmingsplan en ook hoe we samen met de initiatiefnemer en gemeente het omgevingsmanagement organiseren.