Versterken recreatief hoofdnetwerk met routebureau, routes en TOP's

Met Utrecht West, gebiedscoöperatie O-gen, (regionale) bureaus voor toerisme, het Routebureau Utrecht en ondernemers werken we aan het verbeteren, het gebruik en bekendheid van het netwerk van circa 40 overstappunten. Vanaf 2018 is het Routebureau Utrecht operationeel. Het Routebureau gaat namens de opdrachtgevers (gemeenten en provincie) de promotie en marketing van het netwerk van fiets-, wandel- en vaarroutes organiseren. Ook gaan zij starten met onderzoek naar het gebruik van het fietsknooppuntennetwerk. In het oosten van de provincie werkt O-gen aan de uitbreiding van het wandelknooppuntennetwerk rondom Amersfoort/Eemland.