Toepassen van windenergie

Steeds meer gemeenten zijn voornemens om windmolens mogelijk te maken op hun grondgebied. Wij ondersteunen deze gemeenten door te adviseren over de aanpak (op basis van lessen in andere gemeenten) en procesmanagement te financieren zodat er voldoende professionele aandacht is voor het creëren van draagvlak. Wij streven ernaar om in 2018 in twee tot vier gemeenten gezonde projectinitiatieven te ontwikkelen waarvoor in 2018 de besluitvormingsprocedure kan starten. Als deze procedures goed verlopen, dan zullen we kort na 2020 de doelstelling van 65,5 MWe opgesteld vermogen realiseren.