Versterken internationaal vestigingsklimaat

Wij ondersteunen initiatieven, zoals de Internationale School Utrecht (ISU) en de International Talent Community Utrecht (ITCU), die bijdragen aan verbetering van het vestigingsklimaat voor internationale bedrijven. Via strategisch accountmanagement signaleren wij aanbevelingen voor het vestigingsklimaat in een vroeg stadium. Deze aanbevelingen worden op lokaal, regionaal en nationaal niveau als input voor beleid gebruikt.