Stimuleren internationaal toerisme

In het coalitieakkoord staat de ambitie om sterker in te zetten op de vrijetijdseconomie en het merk Utrecht te versterken. Dit draagt direct bij aan de werkgelegenheid voor inwoners met een (V)MBO-opleiding die oververtegenwoordigd zijn in deelsectoren als horeca en verblijfsrecreatie. In de agenda Recreatie en Toerisme 2016-2019 is opgenomen dat de provincie nieuwe kansen ziet om in te spelen op de snelgroeiende markt van internationale bezoekers. Dit doen we door in te zetten op merkversterking en groei van bezoekers en door het verhogen van het innovatief ondernemerschap.