Versterken aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle economische ontwikkeling. Met name op het terrein van (V)MBO willen wij hier een rol in spelen (Coalitieakkoord 2015). Deze rol zal met name faciliterend en waar nodig verbindend en stimulerend zijn. Primair zijn de werkgevers, de onderwijsinstellingen en de gemeenten aan zet. Eind 2017 wordt de Aanpak (V)MBO Onderwijs-Arbeidsmarkt vastgesteld.