Stimuleren internationaal vestigingsklimaat

Investeringen van buitenlandse bedrijven dragen op meerdere manieren bij aan de welvaart in de regio. Wij willen daarom meer buitenlandse bedrijven aantrekken en deze, als ze er eenmaal gevestigd zijn, voor de regio behouden. Vanwege het internationale karakter van de activiteiten en voor een goede (internationale) zichtbaarheid voeren wij deze uit onder de naam Invest Utrecht. Voor 2012-2015 hebben Provinciale Staten een acquisitiestrategie vastgesteld. Aan het einde van deze periode zijn de beleidsprioriteiten daaruit voortgezet, omdat het de bedoeling is dat de acquisitietaken op termijn deel gaan uitmaken van een gezamenlijke regionale acquisitiestrategie.