Vergroten ontmoetingskansen leerling-bedrijf

Ontmoetingskansen tussen bedrijven/instellingen en leerlingen zijn belangrijk: bedrijven kunnen laten zien wat ze te bieden hebben, leerlingen krijgen een goede indruk van de mogelijkheden. Vooral techniek en zorg verdienen extra aandacht. Als provincie faciliteren wij bestaande netwerken en stimuleren waar zinvol nieuwe netwerken. Waar nodig zal de provincie ook andere initiatieven op dit terrein ondersteunen. Daarnaast is de provincie regionaal ambassadeur van het landelijke Techniekpact.