Verbeteren infrastructuur onderwijs-arbeidsmarkt

In 2018 werken wij samen met de EBU, regionale en nationale partners aan een verdere uitbreiding van het Arbeidsmarktdashboard. Dit dashboard biedt nuttige informatie voor overheden en onderwijsinstellingen over de arbeidsmarkt en opleidingsbehoeften.

Gezamenlijk werken aan de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt betekent dat er voldoende mogelijkheden moeten zijn voor betrokken partners om elkaar op beleidsniveau te ontmoeten. Om dit te faciliteren wil de provincie samen met partners een Technologieraad Utrecht in het leven roepen. Deze raad biedt kansen om vraagstukken te adresseren, activiteiten met elkaar te verbinden en nieuwe ontwikkelingen te stimuleren.