Accommoderen recreatiedruk om de steden

Met onze partners werken we aan de afronding van het programma Recreatie om de stad Utrecht (RodS). In 2018 wordt de aanleg van fiets- en wandelpaden in de buurt van de Hollandse IJssel, Haarzuilens en Laagraven verder uitgevoerd. Hierbij wordt onderzocht of de inrichting gekoppeld kan worden aan natuurontwikkeling langs deze paden. Inrichting van deelgebieden Hollandse IJssel Noordwesthoek (circa 53 ha) en Heemstede Noord (circa 20 ha) met nieuwe ondernemers is nu voorzien in 2018-2019.  Financiering van RodS vindt plaats vanuit het programma Landelijk gebied.

In 2018 nemen we met de partners een besluit over de noodzaak van een nieuw ambitie- en investeringsprogramma om de recreatiedruk in de provincie voor de middellange termijn te accommoderen. De recreatiedruk om de steden neemt door de verwachte bevolkingsgroei in de provincie de komende decennia verder toe. De insteek van een mogelijk nieuw ambitie- en investeringsprogramma zal naar verwachting breder zijn dan het huidige RodS-programma. Het gaat immers om het verbinden van beleidsdoelen als economische en sociale aantrekkelijkheid, gezonde leefomgeving, vitale natuur en milieu. Onderdeel hiervan is ook een voorstel voor de dekking van de beheerlasten vanaf 2019: deze zijn voor een belangrijk deel van de gerealiseerde RodS gebieden maar tot en met 2018 geregeld.