Ondersteuning Economic Board Utrecht

De middelen voor innovatiestimulering zijn rechtstreeks gekoppeld aan de Strategische Agenda van de EBU. De EBU stimuleert, initieert en beoordeelt vanuit een triple-helix benadering (Ondernemingen, Overheden en Onderzoek/Onderwijsinstellingen) innovatieve projecten binnen de thema’s Groen, Gezond en Slim. Ook vanuit mobiliteit (Beter Benutten, Smart Mobility), binnenstedelijke ontwikkeling en het programma Gezonde Leefomgeving werken we met de EBU samen. Daarnaast werkt de provincie samen met de EBU aan versterking van het internationaal vestigingsklimaat (zie 4.4) en dragen we bij aan de Human Capital Agenda van de EBU (zie ook 4.2).