Aanpak leegstand kantoren

In 2018 zullen de activiteiten in het kader van het faciliterende spoor van de Provinciale Aanpak Kantorenleegstand (PAK) worden voortgezet binnen het Programma Binnenstedelijke Ontwikkeling (zie programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling). Hierin bieden wij ondersteuning bij herontwikkeling en transformatie van kantoren en kantoorgebieden. In het kader van het regulerende spoor zal medio 2018 het ontwerp-inpassingsplan Kantoren ter inzage worden gelegd.