Duurzame benutting bevorderen

Eind 2017 beslissen we of er nieuw bosbeleid noodzakelijk is. Hierin spelen afwegingen met betrekking duurzame benutting van hout, recreatie, CO2-opslag, etcetera een belangrijke rol. Als we ervoor kiezen nieuw bosbeleid op te stellen dan doen dat in 2018.