Versterken leefbaarheid van het landelijk gebied

Wij stimuleren de leefbaarheid en regionale economie van het landelijk gebied inclusief die van de kleine kernen.