Leefbaarheid en kleine kernen

De bijeenkomst ‘Inspirerende burgerinitiatieven in kleine kernen' in juni 2017 vormde de start van een meerjarig programma waarin provincie Utrecht, Gebiedscoöperatie O-gen en Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West samenwerken om de leefbaarheid in de kleine kernen te versterken. Het programma is opgezet om bestaande burgerinitiatieven extra te ondersteunen en nieuwe initiatieven te bevorderen. Vanaf het najaar van 2017 werken we hiervoor onder andere samen met de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) die jaarlijks de ‘Kern met Pit’ organiseert.