Natuur en landbouw verbinden

De verdere verbinding van natuur en landbouw krijgt vorm door het nader uitwerken van het concept 'natuurinclusieve landbouw'. We brengen vanaf september 2017 – met een doorloop in 2018 in beeld hoe een natuurinclusieve Utrechtse landbouwsector eruit zou kunnen zien en doen aanbevelingen gericht op het realiseren van dit beeld. Daartoe zoeken we de samenwerking op met stakeholders, onder begeleiding van het Centrum voor Landbouw en Milieu. Het idee is in te zetten op een aantal pilots en op het op gang brengen van een brede beweging waarbij voor iedere agrariër inzichtelijk wordt wat de mogelijkheden zijn.