Versterken van de verbinding tussen natuur, maatschappij en economie

Natuur heeft een intrinsieke waarde en het is daarom onze plicht om er goed voor te zorgen. Tegelijkertijd vinden we dat mensen van onze natuur – en het omringende landschap – moeten kunnen genieten, temeer omdat dit tal van positieve neveneffecten heeft, bijvoorbeeld op de gezondheid. Een robuust netwerk van natuur kan dit recreatieve gebruik aan. Ook willen we graag dat recreanten zich mede verantwoordelijk voelen voor natuur.